Konzorcij

Konzorcij DigiLing sestavlja šest partnerjev (pet univerz ter industrijski partner):

Univerza v Ljubljani

Kontaktna oseba: prof. dr. Špela Vintar

E-pošta: spela.vintar@ff.uni-lj.si


University of Zagreb

Kontaktna oseba: dr. Petra Bago

E-pošta: pbago@ffzg.hr


Johannes Gutenberg University Mainz

Kontaktna oseba: dr. Jean Nitzke

E-pošta: nitzke@uni-mainz.de


Charles Universities Prague

Kontaktna oseba: prof. dr. Zdeněk Žabokrtský

E-pošta: zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz


University of Leeds

Kontaktna oseba: dr. Dragoș Ciobanu

E-pošta: d.i.ciobanu@leeds.ac.uk


Kontaktna oseba: dr. Miloš Jakubíček

E-pošta: milos.jakubicek@sketchengine.co.uk