O projektu

Trenutno nobena evropska univerza ne izvaja študijskega programa digitalnega jezikoslovja, čeprav so raziskave trga dela pokazale, da med delodajalci obstaja rastoča potreba po delavcih, izurjenih na tem področju. Namen projekta DigiLing je premostiti razkorak med ponudbo in potrebami z uresničenjem naslednjih ciljev:

  1. Izdelava mednarodno priznanega modela izobraževalnega programa za digitalno jezikoslovje z združevanjem obstoječih in novo razvitih študijskih predmetov. S tem ciljem je bila najprej opravljena raziskava potreb pri evropskih delodajalcih in končnih uporabnikih, s katero smo identificirali vrzeli v trenutnih programih ter veščine in kompetence, ki jih bodo morali imeti bodoči diplomanti digitalnega jezikoslovja.
  2. Izurjenje pedagogov z relevantnih področij za uporabo avtorskih orodij in oblikovanje kakovostnih spletnih učnih vsebin. V ta namen je bila organizirana delavnica avtorskih orodij za visokošolske učitelje.
  3. Izdelava, lokalizacija, evaluacija, testiranje in implementacija spletnih učnih vsebin za izbrane module, ki so bile oblikovane v skladu z odprtimi standardi za e-učenje (SCORM, TinCan API). S ciljem spodbujanja vključevanja so bile lokalizirane v šest jezikov (jeziki partnerskih ustanov in mednarodni znakovni jezik) ter prilagojene študentom s posebnimi potrebami. Za zagotavljanje visoke kakovosti so bile izdelane učne vsebine podvržene navzkrižnemu ocenjevanju projektnih partnerjev (učitelji in študenti), udeležencev poletne šole DigiLing in nacionalnih akreditacijskih organov (ECTS).
  4. Razširjanje in vzdrževanje projekta DigiLing. Obveščanje o končnih izdelkih je bilo naslovljeno na široko mrežo interesnih skupin, akademsko skupnost in širšo javnost, vključno s skupnostjo študentov s posebnimi potrebami. Kratkoročno in srednjeročno trajnost spletišča DigiLing smo zagotovili s pomočjo obstoječih in priznanih platform, kot sta mednarodna mreža CLARIN in Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) Univerze v Ljubljani.  Srednjeročno in dolgoročno trajnost smo dosegli z nacionalnimi akreditacijami spletnih učnih vsebin in učnega programa.

Projekt je neposredno namenjen ciljnemu občinstvu okoli dva tisoč oseb, potencialne pozitivne učinke pa bo prinesel še veliko širšim skupinam:

  • študenti partnerskih univerz, ki študirajo ali nameravajo študirati na kateremkoli programu s področja jezikoslovja ali računalništva – splošno/uporabno jezikoslovje, splošno/posebno prevodoslovje, medkulturno posredovanje, obdelava naravnih jezikov, informacijske tehnologije, informatika, računalništvo ipd.
  • učitelji in raziskovalci relevantnih področij s partnerskih univerz
  • podjetja, organizacije, javne ustanove in drugi končni uporabniki digitalnih jezikovnih storitev