Projektni dogodki

V okviru projekta se bo odvilo nekaj ključnih dogodkov za doseganje zastavljenih ciljev:

Delavnica za učitelje DigiLing 2017                         

Člani projektne ekipe z Univerze v Leedsu so pripravili enotedensko delavnico za učitelje z namenom spoznavanja specifičnih zakonitosti poučevanja z digitalnimi orodji. Za izvedbo delavnice je poskrbela strokovnjakinja tamkajšne ekipe za e-učenje, zajemala pa je delo z izbranimi avtorskimi orodji, s posebno osredotočenostjo na specifične zahteve učnih vsebin, ki bodo nastale v projektu DigiLing (podpora govornim tehnologijam, avdiovizualna gradiva, večjezičnost).

Multiplikativni dogodek DigiLing 2018

DSC00173

V sredo, 29. avgusta 2018 se je odvila DigiLing delavnica v Zadru, ki je potekala v okviru poletne šole informacijskih tehnologij in medijev ITMed2018. Na tem dogodku smo širši javnosti prvič predstavili  rezultate projekta DigiLing.  Udeleženci so se lahko pobližje spoznali z našo platformo za spletno učenje in spletnimi predmeti iz digitalnega jezikoslovja, hkrati pa smo organizirali tudi okroglo mizo o trendih v digitalnem jezikoslovju ter spoznavni dogodek s člani projektne ekipe.

Poletna šola DigiLing 2019

digiling-summer-school

Namen poletne šole je preizkušanje in ocenjevanje razvitih spletnih modulov ter pridobivanje komplementarnih znanj s pomočjo kombiniranega učenja. Partnerske univerze bodo na poletno šolo poslale vsaka po štiri študente (skupaj 20) in dva učitelja. Udeleženci bodo prejeli točke ECTS in potrdilo o udeležbi.