Domov

DigiLing je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+. Cilj projekta je zadovoljiti rastoče potrebe evropskega trga dela po digitalno izurjenih jezikoslovcih. V ta namen je bilo v okviru projekta vzpostavljeno vseevropsko spletno središče za e-učenje, na katerem so dostopne učne vsebine, s pomočjo katerih so lahko uporabniki osvojili osnovne veščine in kompetence, ki jih zahteva digitalno jezikoslovje.

Kaj je digitalno jezikoslovje? Gre za sveže interdisciplinarno področje, ki združuje znanja in veščine, potrebne za razumevanje, procesiranje in uporabo jezikovnih vsebin v digitalni dobi. Ta nova znanstvena disciplina predstavlja zlitje jezikoslovja in računalništva, iz česar rastejo nova, zmogljiva orodja na presečišču tradicionalnih jezikoslovnih študij in informacijskih tehnologij.


Erasmus+ programme