Priprave

Korak 1.1. Analiza potreb na trgu dela.

S podrobno analizo potreb na trgu dela smo lahko ugotovili, kaj podjetja pričakujejo od potencialne zaposlitve jezikovnih strokovnjakov in na kakšen način obdelujejo nestrukturirane besedilne podatke, kot so e-pošta, poslovna korespondenca, arhivi, spletne vsebine, uporabniška podpora ipd., in avdiovizualne vsebine.


adobe-pdf-icon     Poročilo o potrebah na trgu dela


Spodaj dodajamo še datoteko z anonimiziranimi odgovori, ki smo jih zbrali v raziskavi.


Survey Responses Summary     Survey Responses Summary


Korak 1.2. Zasnova visokošolskega programa za digitalno jezikoslovje.

Na podlagi opravljene analize trga dela smo zasnovali visokošolski program, ki bo digitalne jezikoslovce prihodnosti opremil s potrebnimi veščinami in kompetencami.


adobe-pdf-icon     Skupni magistrski program digitalnega jezikoslovja


Skupni magistrski program je bil izdelan na dveh temeljih, raziskavi DigiLing in analizi relevantnih obstoječih programov na ustanovah, združenih v konzorcij DigiLing, ter drugih visokošolskih programov po Evropi.


Survey Responses Summary     Programi partnerskih ustanov konzorcija DigiLing


digital linguistics1.4